Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Oosterhout; stad van kunst en cultuur

Niet alleen een goed leef- en werkklimaat in Oosterhout is van groot belang. Ook dient er aandacht te zijn voor kunst en cultuur. Kunst- en cultuureducatie dragen bij tot persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van onze inwoners. Ook dient er zorgvuldig te worden omgegaan met ons cultureel erfgoed. Het geeft kleur aan onze Oosterhoutse identiteit. Erfgoed is bovendien een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en het draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit.

En nu vooruit!