Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Maatschappelijke ontwikkeling

Veel van onze inwoners gaan er door de economische ontwikkelingen financieel op achteruit. Specifieke groepen als uitkeringsgerechtigden, ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en eenoudergezinnen worden het meest getroffen. Deze groepen verdienen dan ook extra aandacht. De uitbreiding van de gemeentelijke taken (per januari 2015) op het gebied van zorg, jeugd en participatie biedt hiervoor mogelijkheden.

En nu vooruit!