Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een professionele overheid

In een tijd van economische crisis, een terugtrekkende overheid en waarin gemeenten steeds meer taken vanuit het rijk toebedeeld krijgen, is goede professionele gemeentelijke organisatie onontbeerlijk. Het zijn niet langer de wetten, regels en subsidies die in het denken van de ambtelijke organisatie als (dwingend) instrumentarium ingezet moeten worden, maar er moet meer gedacht worden vanuit het perspectief van de burger.

En nu vooruit!