Steun ons en help Nederland vooruit

Een professionele overheid

In de huidige tijden is een professionelere overheid onontbeerlijk.

Veiligheid en buurtbeheer

Ons veilig voelen bij alles wat we doen is voor D66 belangrijk.

Maatschappelijke ontwikkeling

Veel van onze inwoners gaan er door de economische ontwikkelingen financieel op achteruit. Deze groepen verdienen dan ook extra aandacht.

Sport en beweging

De gemeente moet op het gebied van de sport, het verenigingsleven stimuleren en de samenwerking tussen de verenigingen coördineren.

Oosterhout; stad van kunst en cultuur

Niet alleen een goed leef- en werkklimaat in Oosterhout is van groot belang.

Investeren in jeugd en onderwijs

Als D66 pleiten wij voor meer aandacht voor onze jeugd.

Vrijwilligersbeleid en mantelzorg

Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn van uitermate belang in onze hedendaagse samenleving. Voor ons een terugkerend speerpunt in het beleid van D66.

Ondernemerschap; de motor van de Oosterhoutse economie

Grote ondernemingen, maar ook zeker de grote hoeveelheid kleinere ondernemingen, vormen een belangrijke bijdrage aan de Oosterhoutse economie.

Bouwen aan een kwalitatieve leef en werkomgeving

Als D66 streven wij naar een goede werk- en leefomgeving. De wensen van de inwoners zelf zijn hierbij leidend.

Transitie naar een duurzame en milieubewuste samenleving

Als D66 pleiten wij voor een snelle transitie naar een duurzame en milieubewuste samenleving. Niet morgen, maar vandaag.

Slimmer openbaar vervoer en ruim baan voor de fietser en voetganger

Een ieder zich moet kunnen bewegen en dat een beperking hiervan nooit mag leiden tot vereenzaming en isolatie van mensen. Ook moeten we duurzaam vervoer stimuleren.

Respect voor dieren

Dieren zijn niet alleen belangrijk, leuk en nuttig voor mensen, maar dieren hebben ook een eigen (intrinsieke) waarde.