Steun ons en help Nederland vooruit

Zelfstandige zonder personeel

Oosterhout kent vele ZZP’ers. Maar al te vaak vallen ze tussen wal en schip, dit terwijl zij een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Oosterhout. Als D66 willen wij er ook voor hen zijn. Zo moeten de ZZP’ers in financiële nood dezelfde rechten hebben als elke andere inwoner met schuldproblematiek. Ook moeten er faciliteiten worden geboden aan de ZZP’er om zich verder te kunnen ontplooien. Te denken valt aan (tijdelijke) financiële steun met betrekking tot de realisatie van ZZP-community’s. Leegstaand vastgoed biedt hiervoor kansen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018