Steun ons en help Nederland vooruit

Woningbouw

Tot en met 2021 mag Oosterhout op basis van de provinciale taakstelling 2.345 nieuwe woningen bouwen. Tal van projecten staan in de steigers, maar mede door nieuwe regels rondom hypotheken en een afnemend vertrouwen in de economie stagneren de projecten. Als D66 vinden wij het belangrijk dat er juiste keuzes worden gemaakt betreffende nieuwbouwprojecten. Waar projecten leiden tot een kwalitatieve verbetering van de stad, moeten deze worden omarmd en mogelijk gestimuleerd. Waar hiervan weinig tot geen sprake is, moeten deze worden geremd. Daarnaast dienen wij ons rekenschap te geven dat waar nieuwbouw concurrerend is met de bestaande woningvoorraad, er zorgvuldige keuzes dienen te worden gemaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018