Steun ons en help Nederland vooruit

Voorbeeld functie gemeente

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in het kader van een duurzame leefomgeving. Een van de grootste kostenposten van de gemeente is het energieverbruik van de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen. D66 pleit voor een vergaande besparing van deze energiekosten. Door het toepassen van led-verlichting, bewegingsdetectoren en het zelf opwekken van energie geeft de gemeente het goede voorbeeld. Voor D66 is een reductie van dit energieverbruik met 25% in 2020 de norm.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018