Steun ons en help Nederland vooruit

Schoolmaatschappelijk werk

D66 legt prioriteit bij het voorkómen van schoolverzuim en bij het voorkómen van vroegtijdig schoolverlaten door leerlingen zonder diploma. Want goed onderwijs geeft ieders toekomst kleur. Er mag dan ook niet verder bezuinigd worden op het schoolmaatschappelijk werk. Waar mogelijk moet samenwerking worden gezocht met organisaties en het bedrijfsleven om coachingsprogramma’s te realiseren voor jongeren die dreigen geen diploma te halen. Voorop staat een intensieve begeleiding van ouders in het stimuleren van deze jongeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018