Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking in onderwijs

Ook de gemeente Oosterhout moet zich met betrekking tot de gewenste schaalgrootte van scholen richten op lokale en regionale samenwerking. Schaalvergroting moet naar het oordeel van D66 meer de uitkomst worden van initiatieven vanuit het onderwijs zelf, dan van een van overheidswege opgelegde bijdrage aan meer effectiviteit en efficiency.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018