Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie van jeugdcriminaliteit

D66 hecht sterk aan het voorkomen van criminaliteit als gevolg van jeugdproblemen. De opvang en begeleiding van jongeren uit probleemgezinnen kan en moet veel beter. Voorkomen dient te worden dat deze jongeren aan hun lot worden overgelaten en in de criminaliteit belanden. Het vroegtijdig signaleren van risico- en probleemgedrag bij jongeren (die nog geen delict hebben gepleegd), het doorverwijzen van deze jongeren naar de (vrijwillige) hulpverlening en het opzetten van preventieprogramma’s kunnen jeugdcriminaliteit helpen voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018