Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderen en hun huisvesting

Door de vergrijzing blijft het aantal ouderen in Oosterhout toenemen. Dat vraagt om een beleid waarbij huisvesting, zorg en welzijn met elkaar samen gaan. D66 pleit voor kleinschalige ouderenzorg in combinatie met het zolang mogelijk zelfstandig wonen. Het ruimtelijk beleid moet er op gericht zijn om mantelzorg te faciliteren. Ook zien wij een taak voor de gemeente weggelegd om een wijkgerichte aanpak met betrekking tot het langer zelfstandig wonen te faciliteren. Voor extra grootschalige voorzieningen lijkt, ten gevolge van veranderingen in het Rijksbeleid, geen financiƫle ruimte meer te zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018