Steun ons en help Nederland vooruit

Oosterhout Familiestad

Sinds 2005 kennen we de kreet: ‘Oosterhout Familiestad’. Een van de doelstellingen hierbij was om door een gevarieerd aanbod van woningen Oosterhout aantrekkelijk te houden voor zowel jong als oud. We moeten echter constateren dat de afgelopen jaren het aantal ouderen sterk is toegenomen en het aantal jongeren is gedaald. Hoewel dit een landelijke trend is, scoort Oosterhout minder dan het provinciaal gemiddelde. Er moet daarom actiever worden gewerkt aan het aantrekkelijk maken van Oosterhout als vestigingsplaats voor jongeren en jonge gezinnen (starterswoningen, passend onderwijs, kunst en cultuur en vertier en plezier).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018