Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorg

Door de terugtrekkende overheid zal de groep mantelzorgers de komende jaren naar verwachting groeien. Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar lopen tegen allerlei knelpunten aan. De zorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan en ook maken mantelzorgers veel extra kosten die nergens te verhalen zijn. D66 is van mening dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor deze problemen en waar mogelijk mantelzorgers moet ondersteunen. Het moet mogelijk zijn om hulpbehoevende ouders zonder enige belemmeringen op te vangen in of om de eigen woning. Zogenaamde mantelzorgwoningen (‘kangoeroe-woningen’) moeten zonder bestemmingsbeperkingen realiseerbaar zijn. Daarnaast kan de voorlichting met betrekking tot wettelijke mogelijkheden voor mantelzorgers beter. Denk hierbij aan de mogelijkheden van respijtzorg, het mantelzorgcompliment, etc.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018