Steun ons en help Nederland vooruit

Kunstateliers en expositieruimtes

Binnen Oosterhout is er dringend behoefte aan kunstateliers en expositieruimten. D66 ziet er op toe dat er in de vernieuwde Bussel ook voldoende gelegenheid zal zijn om te exposeren. Daarnaast moet worden bezien in hoeverre leegstaande (gemeentelijke) gebouwen kunnen worden ingezet als (tijdelijke) kunstateliers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018