Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsbeleid

Het fietsbeleid van de gemeente Oosterhout is onlogisch en niet in overeenstemming met deze tijd. Speciale gemeentelijke fietsroutes moeten verder ontwikkeld en duidelijk bewegwijzerd worden. D66 steunt dan ook het plan voor een aparte fietsbrug tussen het centrum en de wijk Vrachelen. Verder is er behoefte aan goede ondersteunende maatregelen. De fietsenstallingen moeten gratis blijven en
waar mogelijk worden uitgebreid. Fietspaden/stroken dienen duidelijk herkenbaar rood van kleur, waar mogelijk vrij liggend en, zoals de wet het voorschrijft, voldoende breed te zijn. Bijzondere aandacht hierbij dient te zijn voor veilige fietsverbindingen naar de scholen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018