Steun ons en help Nederland vooruit

Erfgoedcommissie

Als hoeder van het cultureel erfgoed heeft de gemeente een taak te vervullen. Enerzijds door herinneringen en elementen van historische waarde te koesteren en anderzijds elementen als herkenbaarheid en zich ‘thuis’ voelen te verbijzonderen. Elementen die niet verloren mogen gaan of ten prooi vallen aan de vernieuwingsdrang. Als D66 hechten wij dan ook zeer aan een cultuurbeleid dat gericht is op behoud en beheer van het cultureel erfgoed en het scheppen van een klimaat waarin nieuwe ontwikkelingen gedijen. In dit kader zijn wij voor een herinvoering van een (gemeentelijke) erfgoedcommissie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018