Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisaties

De nieuwe taken per 1 januari 2015 vormen een grote uitdaging voor de gemeente. Een uitdaging die wat ons betreft niet wordt gekenmerkt door een toenemende overheidsdruk, maar juist kansen biedt voor een heldere en efficiƫnte zorgverlening. Te denken valt hierbij aan het leggen van dwarsverbanden tussen de WMO/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid de indicatiestelling beter te regelen en synergie te bereiken in de aansluiting op de bestaande lokale voorzieningen en gemeentelijke domeinen. Denk onder meer aan het woonbeleid en aan de re-integratie van mensen die bijvoorbeeld vanwege ziekte of werkeloosheid langdurig aan het arbeidsproces zijn onttrokken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018