Steun ons en help Nederland vooruit

Contact met de burger

Als D66 hechten wij aan een goed (interactief) contact van de lokale overheid met haar inwoners en met besturen van instellingen en organisaties. Het contact is de afgelopen periode, met het afschaffen van de commissievergaderingen, niet verbeterd. Wij pleiten daarom voor nieuwe vormen van overleg. Een wekelijks moment waarbij de burgers het college of de raadsleden kunnen spreken of waarbij belanghebbenden nader worden geïnformeerd over belangrijke onderwerpen zien wij als een eerste stap van de overheid om het contact met de inwoners en lokale organisaties te herstellen. Een proactieve houding van het gemeentebestuur om dit te faciliteren is hierbij vanzelfsprekend.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018