Steun ons en help Nederland vooruit

Communicatie

In het huidige digitale tijdperk kunnen communicatie en voorlichting op vele fronten beter. Digitale dienstverlening moet een speerpunt worden en aangepast worden aan de (wettelijke) eisen van deze tijd. Wij denken hierbij aan het aanbieden van een groter dienstenpakket, aanvragen per e-mail, klachtafhandelingen en een toegankelijke informatieve website. Maar natuurlijk mag het rechtstreekse menselijke contact van burger tot gemeente niet verloren gaan. Wij zijn voor een verruiming van de openingstijden van het gemeentehuis en we propageren een gemeentelijke dienstverlening in de wijk (bijv. spreekuur of een rondrijdende informatiebus).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018