Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een onderwerp dat in vrijwel alle Nederlandse gemeenten hoog op de agenda staat. De ambities per gemeente lopen nogal uiteen. Waar de ene gemeente nadruk legt op het vergroten van draagvlak voor gemeentelijk beleid en plannen, kiest de ander voor het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en het faciliteren van initiatieven van burgers. Wij zijn van mening dat de burgers veel zelf kunnen, beschikken over veel informatie en uitermate deskundig zijn als het over hun eigen leven en leefomstandigheden gaat. Wij pleiten dan ook voor een participatievorm waarbij de gemeente het zelf-organiserend vermogen van de samenleving vergaand faciliteert. Een participatievorm waarbij de kracht van burgers en de kracht van burgerinitiatief veel meer erkenning dienen te krijgen en als de mobiliserende kracht in onze samenleving moeten worden gezien. Niet vanuit een ‘verdeelde’ verantwoordelijkheid, maar vanuit een ‘gedeelde’ verantwoordelijkheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018