Steun ons en help Nederland vooruit

Begroting

We moeten sterk rekening houden met de naweeën van de financiële crisis. Er worden tussen 2014 en 2018 enorme bezuinigingstaakstellingen voor de gemeente verwacht. Dit kan volgens sommige ramingen oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro structureel. D66 wil niet wachten tot het water Oosterhout aan de lippen staat. In 2014 zullen verdere maatregelen nodig zijn om de gevolgen van Rijksbezuinigingen op te vangen. D66 denkt dan aan verdere bezuinigingen op de huidige kosten van de gemeente van circa 10%. Desondanks blijft nieuw beleid op het gebied van sport, handhaving en de openbare ruimte (groen, veiligheid en milieu) noodzakelijk. Creativiteit in het omgaan met de eigen gemeentelijke organisatie en het in uiterst geval benutten van reserves kunnen hierbij uitkomst bieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018