Steun ons en help Nederland vooruit

Agrarische sector

De agrarische sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De sector heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzaam ondernemen. Bij handhaving en vergunningverlening heeft de gemeente een belangrijke taak om met de sector resultaten te behalen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018