Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsbijdrage Schuldhulpverlening

Voorzitter,
We zijn er blij mee dat we de nota schuldhulpverlening nu behandelen. Er wordt iets waar we al lang over praten eindelijk werkelijkheid. “Zelfstandig waar het kan en ondersteunen waar het moet.” Dat lijkt ons een goed uitgangspunt.

Er is echter 1 onderwerp waar we het over willen hebben, alweer zult u zeggen.

Dat klopt, maar we zijn nog niet waar we zijn moeten. In 2021 waarin de gemiddelde reactietermijn een paar uur, hooguit een dag is, kunnen we niet meer verkopen dat we 6 weken nodig hebben om te reageren tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. Uit de sjabloonvragen blijkt dat dat vooral is om u in te dekken, om niet in gebreke te worden gesteld. Angst op risico. Dat vinden we een belemmerende overtuiging, voorzitter, we zijn vaker gewaarschuwd dat deze overtuiging een risico op zichzelf is. Daarnaast is dit geredeneerd vanuit de organisatie, niet vanuit de inwoner.

Geldzorgen zijn tergend voor mensen, zij mogen geen nacht langer wakker liggen dan nodig is. We zijn er immers voor de burger en moeten hem snel en adequaat helpen als hij dat nodig heeft.

Uit de beantwoording van de sjabloonvragen begrijpen we ook dat de reactietermijn in veel gevallen veel korter kan, bijvoorbeeld 3 weken. Wij pleiten voor een reactietijd van 3 weken als norm. Maar we snappen ook dat de ene casus de andere niet is, en dat de ene casus dus wat meer tijd nodig heeft dan de andere om zorgvuldig behandeld te worden. En dat die zorgvuldigheid belangrijk is, staat buiten kijf.

Het kan dus vaak korter. Doe dat dan in die gevallen ook. Laat aanvragen niet langer liggen dan nodig. En als er zaken zijn die langer dan drie weken blijven liggen, houd dan bij hoe dit komt. Want daar kunnen we van leren. En dat helpt ons om te sturen. Ligt een aanvraag bijvoorbeeld lang bij een kredietbank, zorg er dan actief voor dat u ook dit soort partners beweegt om sneller antwoord te geven.
Dat was het voorzitter.

U kunt de raadsvergadering hier bekijken.

Gepubliceerd op 23-07-2021 - Laatst gewijzigd op 23-07-2021