Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsbijdrage Jeugdontbijt

Wist u dat er in Oosterhout 250 kinderen zonder een fatsoenlijk ontbijt naar school gaan?

Daar moet je eens over nadenken. 250 kinderen zitten dus op school met een rommel buik. Hier in Oosterhout, In NEDERLAND. Daardoor zijn ze minder fit en kunnen ze minder goed leren. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid hiervoor in de eerste instante bij de ouders. Maar niet altijd hebben zij hiervoor de mogelijkheden of de middelen. Vaak zijn er dan meer dingen aan de hand en dit is een goede manier om hen te helpen en achter die voordeur te komen.

Stichting Nationaal Jeugdontbijt helpt hen hierbij. 

  • Zij hanteren geen inkomensgrens; geen administratieve rompslomp voor ouders
  • Zij verzorgen 7 dagen per week een ontbijt voor kinderen In de basisschoolleeftijd
  • Ze monitoren de prestaties van het kind thuis en op school

We kunnen ons voorstellen dat u denkt dat als er geen inkomengrens is, dat er zich veel mensen onnodig zullen aanmelden. Echter de schaamte is groot. Van de mensen die het nodig hebben meldt maar de helft zich aan en er is maar 1% waar je vraagtekens zou kunnen zetten bij de aanmelding blijkt uit onderzoek.

Bij 93% van de kinderen schieten in een jaar tijd de leerprestaties omhoog, zelfs boven het gemiddelde van leeftijdgenoten uit. Bedenkt u zich eens wat dat betekent voor de toekomstmogelijkheden van deze kinderen. Een belangrijke investering in preventie wat ons betreft.

Wat er nodig is om dit te bereiken is reclame en geld. 

Voor het eerste hebben we de 3 basisscholen in de wijk Oosterheide bereid gevonden om, als deze motie aangenomen wordt reclame te maken.

Voor het deel geld komt de raad aan bod. 

Graag zouden we 1 oktober beginnen, dat klinkt snel maar omdat ouders zichzelf moeten aanmelden zullen ze niet allemaal ineens komen. Organisatorisch heeft de gemeente er overigens geen werk mee, dat wordt vanuit de stichting geregeld. 

Het ontbijt kost € 400,- per kind per jaar. We verwachten in de wijk Oosterheide maximaal 30 aanmeldingen te krijgen en willen daar graag starten om de organisatie op gang te krijgen. De dekking hiervoor kan in 2021 betaald worden vanuit incidentele middelen. Vanaf 2022 willen we het ontbijt beschikbaar maken voor alle kinderen in Oosterhout die dat nodig hebben. In de praktijk blijkt dat 50% zich ongeveer aanmeldt, dat zijn 125 kinderen. De dekking hiervoor zien we graag meegenomen in de begroting minimabeleid.

Daarom dienen we de  motie Jeugdontbijt in.

Beste raad; U kunt nu het verschil maken om over 3 dagen kinderen niet meer met honger naar school te laten gaan; doet u mee?

Gepubliceerd op 30-09-2021 - Laatst gewijzigd op 30-09-2021