Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Wat betekent D66 voor de wijk Oosterheide?

Allereerst vind ik het erg bijzonder om te zien hoe door een paar enthousiaste wijkbewoners de wijk Oosterheide de afgelopen jaren enorm op de kaart gezet wordt. Jullie zijn een voorbeeld als het gaat om: zwerfafval opruimen, bijenlinten realiseren, een buurtmoestuin maken, spullen repareren, etc. Daarnaast is de school “De Ontdekking” een voorbeeld voor veel andere scholen als het gaat om vernieuwing van onderwijs, een speerpunt van D66.

Wij noemen jullie initiatieven vaak als het gaat om burgerinitiatieven. Voor D66 Oosterhout is dat waar het om gaat in een samenleving. Dat mensen ook echt samen leven. We weten dat jullie vaak moeten werken met een gemeentelijke organisatie die moeite heeft met loslaten en communiceren. Vooral als het om burgers en nieuwe ideeën gaat. De gemeente heeft jarenlang een rol gehad, waarin zij het als beste mochten weten. Nu moet ze naar een rol waarin de burger het zelf het beste weet. Dat is een grote verandering en dit gaat soms langzaam. Maar zeker is, dat deze verandering in gang is gezet!

De initiatieven in jullie wijk zorgen ervoor, dat gemeenten mee moeten veranderen, mee moeten denken en niet over burgers maar met burgers moeten beslissen.

Wij pleitten al jaren voor verbinding met de burger, meer beslissingsrecht voor de burger en meedenken met de burger. Toch denk ik, dat wat jullie hebben bereikt in een relatief korte tijd meer is dan wat wij de afgelopen 20 jaar hebben bereikt over hoe we met burgers moeten omgaan. Ook naar andere burgers zijn jullie een voorbeeld en leren jullie hen hoe zij nieuwe dingen kunnen opzetten.

Oosterhout heeft mensen zoals jullie heel erg hard nodig om het verschil te maken. We hopen dat jullie je niet laten ontmoedigen, maar doorgaan. Jullie veranderen veel, al valt het niet meteen op.

En wat wij voor jullie kunnen betekenen? Wij willen graag jullie partner zijn aan de binnenkant van het gemeentehuis en meehelpen zaken voor elkaar te krijgen. Wij hebben gesprekken met andere partijen en wethouders over de verbinding met burgers en proberen ruimte te krijgen, zodat nieuwe ideeën niet meteen afgeschoten worden. Het gaat langzaam, dat merken jullie en dat merken wij. Maar het gebeurt wel. Dit is een kwestie van tijd en heel veel mooie initiatieven.

Marleen Hemmer
Raadslid D66

Gepubliceerd op 06-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018