Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

De fractie van D66 Oosterhout bestaat momenteel uit 2 leden. Kijk hier voor meer informatie over de fractie en de raadsstukken.

Steunfractie

De fractie wordt gesteund en geholpen door de steunfractie. Zij hebben gezamenlijke vergaderingen en zorgen ervoor dat de fractieleden worden geholpen bij het voorbereiden van de raadsvergaderingen. Wil jij ook meedenken over bepaalde onderwerpen? Tof! Meld je vooral aan via secretaris@d66oosterhout.nl.

Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Oosterhout bestaat momenteel uit 4 leden. Kijk hier voor meer informatie over de taakverdeling, jaarplanning en bestuursleden.

Contact

Kijk hier voor de contactgegevens van D66 Oosterhout.