Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Schuurmans

Fractielid

Oosterhout

Portefeuilles

  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Duurzaamheid
  • Onderwijs en jeugd
  • Cultuur en evenementen
  • Sport
  • Openbare ruimte
  • Natuur, milieu en afval

 

Over Rob

Mijn naam is Rob Schuurmans, conrector van het Mgr. Frencken College in Oosterhout. Ik
ben 39 jaar, vader van twee kinderen en sinds drie jaar met veel plezier woonachtig in het
Oosterhoutse.

Oosterhout is wat mij betreft de ideale combinatie van stad en dorp: de voorzieningen van
een stad, de gemoedelijkheid van het dorp. Juist vanwege die gemoedelijkheid besloten mijn
gezin en ik drie jaar geleden vanuit Bussum naar Oosterhout te verhuizen. We zijn snel
opgenomen in ons storp en ik heb dan ook veel zin om iets terug te doen en mijn energie te
stoppen in het mooier maken van deze prachtige plaats.

Jaren geleden koos ik voor het onderwijs. Ik vind het belangrijk dat ik in mijn beroep een
bijdrage lever aan de maatschappij. De wereld kent genoeg mensen die veel geld willen
verdienen, ze heeft mensen nodig die het verschil willen maken. En als we onze wereld niet
beter kunnen maken voor onze kinderen, dan moeten we onze kinderen beter maken voor
de wereld. Het onderwijs biedt bij uitstek de kans om dat te doen!

Met veel enthousiasme, energie en vrolijkheid draag ik mijn steentje daaraan bij. En het is
fijn je energie te stoppen, daar waar dat direct effect heeft. Er wordt soms lacherig gedaan
om de lokale politiek, maar het is wat mij betreft dé kans om invloed uit te oefenen op je
eigen leefomgeving. Daar maak ik graag werk van!

Meer van Rob Schuurmans