Steun ons en help Nederland vooruit

Portefeuilles

  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Onderwijs en jeugd
  • Cultuur en evenementen
  • Sport
  • Openbare ruimte
  • Burgerparticipatie
  • Natuur, milieu en afval

Over Guus Beenhakker

Guus Beenhakker woont en werkt in het buitengebied van Oosterhout, dat formeel onder Dorst valt. Vanuit zijn achtergrond als journalist is Guus al lang geïnteresseerd in politiek. Die interesse zet hij graag om in daden.

In 2016 verhuisde hij vanuit Utrecht naar Oosterhout. In zijn vorige woonplaats was hij vooral actief bij de Jonge Democraten, de jongerenvereniging van D66. Bij D66 Oosterhout besloot hij de politieke arena te betreden.

Guus is ondernemer en met die achtergrond wil hij politiek bedrijven. Dat wil zeggen dat hij waarde hecht aan goede samenwerking, zowel binnen- als buiten de eigen (steun)fractie, een goede binding met de achterban en durven stappen te zetten om te ontwikkelen. Ook is transparantie belangrijk.

Guus is mede-eigenaar van De Duiventoren (natuurkampeerterrein, B&B), bedrijft zijn journalistiek als guusbeenhakker.com en zet zich in voor diverse initiatieven in de buurt die hij belangrijk vindt. Zo is hij onder meer voorzitter van de IVN Mark & Donge, redactielid van De Dorstlezer, het magazine voor de omgeving van Dorst, en hij zat in de initiatiefgroep die heeft geleid tot de oprichting van Bewonersplatform Dorst. Dit platform moet bewoners een stem geven.

Als raadslid zou Guus zich onder meer willen inzetten voor een goed ondernemersklimaat in Oosterhout, voor goed onderwijs (zover de gemeente daarop invloed heeft), voor een goede connectie met het buitengebied en de kerndorpen en voor een betrouwbare en transparante politiek. Hij vindt het belangrijk dat het democratische proces in de besluitvorming een stevige en eerlijke plaats krijgt.

Meer van Guus Beenhakker
Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboompje planten.
- Maarten Luther