Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingen maart 2018

De kieslijst van D66 Oosterhout voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is bekend. Dit zijn onze verkiesbare kandidaten:

Marleen Hemmer, fractieleider en lijsttrekker

“Ik wil de manier waarop er politiek wordt bedreven veranderen. Ik geloof niet in oppositie, maar in samenwerking. Weg met de oppositie en applaus voor kritische collega’s! Ik geloof ook niet in een team dat elkaar naar het leven staat. Ik geloof in een team dat scherp is op elkaar maar vooral samenwerkt. Volgens mij is Nederland toe aan een politiek die samenwerkt. Een politiek die fouten durft toe te geven en niet vooral bezig is met zichzelf op de borst te kloppen. Een politiek die denkt dat de burger voorop moet staan en niet zijzelf. We moeten daarmee lokaal beginnen, hier in Oosterhout. Mijn thema’s zijn vooral jeugdzorg en wmo.”

Rob Schuurmans, nummer 2 op de kieslijst

“Oosterhout heeft de voorzieningen van een stad en de gemoedelijkheid van een dorp. Mijn gezin en ik voelden ons snel opgenomen in ons storp en ik wil dan ook deze prachtige plaats nog mooier maken. Ik ben conrector van het Mgr. Frencken College en ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De wereld heeft mensen nodig die het verschil willen maken. En als we onze wereld niet beter kunnen maken voor onze kinderen, dan moeten we onze kinderen beter maken voor de wereld. Het onderwijs biedt bij uitstek de kans om dat te doen! Er wordt soms lacherig gedaan om de lokale politiek, maar het is wat mij betreft dé kans om invloed uit te oefenen op je eigen leefomgeving.”

Bianca den Outer, nummer 3 op de kieslijst

“Ik ben sinds 2 jaar met mijn gezin woonachtig in het prachtige Oosterhout. Na zeven jaar werkzaam geweest te zijn bij een GGD heb ik in 2007 de stap naar het ondernemerschap gezet. Ik ben founder en directeur van een expertbureau dat zich richt op complexe sturings- en bekostigingsvraagstukken binnen het sociaal domein. Besluiten van de lokale politiek zullen de komende tijd steeds relevanter worden: decentralisaties van de jeugdhulp, de Wmo2015 en de participatiewet, maar ook de aanstaande omgevingswet. Belangrijke besluiten die ons als inwoners raken, worden steeds vaker op gemeentelijk niveau genomen en steeds minder vaak in Den Haag. Daarom heb ik er heel bewust voor gekozen om mij voor de lokale politiek en voor D66 Oosterhout in te zetten. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Daarom ben ik heel blij dat ik deel uit mag maken van een energiek en betrokken campagneteam!”

Guus Beenhakker, nummer 4 op de kieslijst

“Ik ben als journalist al lang geïnteresseerd in politiek. Die interesse zet ik graag om in daden. In 2016 verhuisde ik naar Oosterhout. In mijn vorige woonplaats, Utrecht, was ik actief bij de Jonge Democraten, de jongerenvereniging van D66. Ik ben mede-eigenaar van Natuurkampeerterrein De Duiventoren in Dorst. Ik zet me verder in voor diverse initiatieven in de buurt. Zo ben ik onder meer voorzitter van de IVN Mark & Donge en vast redactielid van De Dorstlezer, het magazine voor de omgeving van Dorst. Als raadslid zou ik me onder meer willen inzetten voor een goed ondernemersklimaat in Oosterhout, voor goed onderwijs, voor een goede connectie met het buitengebied en de kerndorpen en voor een betrouwbare en transparante politiek. Ik vind het belangrijk dat iedereen begrijpt waarom ergens toe wordt besloten, ook bij lastige onderwerpen.”

Theo van Drunen, nummer 5 op de kieslijst

“Ik ben uit idealisme bij D66 Oosterhout met het oog op een betere samenleving en houd me naast de steunfractie bezig met de lokale website en de multimedia. Ik ben leraar Nederlands en Duits en voormalig eigenaar van een ICT-bedrijf. Uit betrokkenheid met de lokale politiek en uit bevlogenheid met betrekking tot het wel en wee van de burgers van Oosterhout wil ik me graag dienstbaar maken in de gemeenteraad van Oosterhout door als lid van D66 Oosterhout me beschikbaar te stellen als raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ik wil graag samenwerken met een team van enthousiaste (steun)fractieleden.”

Ruben de Jong, nummer 6 op de kieslijst

“Ik ben Ruben de Jong, gelukkig getrouwd en vader van twee zoons. Ik ben een enthousiast, gedreven persoon. Ik ben op mijn best als er meerdere (maatschappelijke) vraagstukken tegelijkertijd lopen. Veel mensen zien mij als een zelfstarter, toegewijd aan het behalen van het gezamenlijke resultaat. Ik kijk vooruit en weet een vertaling te maken naar politiek haalbare doelen. Ik heb de kwaliteit mensen te enthousiasmeren en te interesseren. Lokale politiek is voor mij niet langs de zijlijn afgeven op wat niet goed gaat! Nee, politiek is voor mij op maatschappelijk betrokken wijze mijn steentje bijdragen aan thema’s die ons allemaal aangaan, zoals onderwijs, goede zorg en werk!”

René van Bijnen, nummer 7 op de kieslijst

“Ik ben René van Bijnen, oud-horecaondernemer van café De Kloek voor een periode van 26 jaar. In deze ‘huiskamer van Oosterhout’ werden bekende activiteiten gehouden, zoals onder meer het frühshoppen op zondagochtend in samenwerking met D66. Ik ben als geboren en getogen Oosterhouter trots op mijn stad. Tijdens mijn caféloopbaan heb ik mijn voorkeur niet onder stoelen of banken gestoken. De afgelopen jaren was ik steeds meer D66-geneigd, mede dankzij Maarten Velds, trouwe gast in ons café. Ik wil mij graag inzetten voor de stad en in het bijzonder voor cultuur, horeca en middenstand. Ik heb het genoegen om mij bij D66 te mogen inspannen voor de campagne in een fantastisch team, waar ik graag deel van uitmaak.”

Hans Beerens, nummer 8 op de kieslijst

“Al 40 jaar ben ik Oosterhouter. Ik heb er mijn hart aan verpand. Voor de Gemeente Oosterhout heb ik tot voor kort gewerkt. Met name Cultuur, Welzijn en Openbare Ruimte zijn voor mij geen onbekende werkvelden meer. Oosterhouters weten wat ze kunnen en willen. Daar moet naar geluisterd worden. D66 stelt dat de overheid aan dient te sluiten bij de verandering die mensen zélf voorstellen, en niet andersom. Mensen kunnen op een heel effectieve manier veel voor elkaar krijgen. We zien dat in Oosterhout op alle gebieden, zoals onder meer: Mantelzorg, Duurzame Energie, Creativiteit en Cultuur. Bij dat laatste ben ik nog dagelijks intensief betrokken. In de Raad wil ik naar overeenkomsten zoeken. Ja, ik heb een droom: Wat zou het mooi zijn om in de Raad raadsbreed in overleg te gaan, met begrip voor al die verschillende standpunten, en op deze wijze (kaderstellend) tot gemeenschappelijke visies te komen in Oosterhoutse kwesties.”

Laatst gewijzigd op 22 november 2018