Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 september 2019

D66 wil rookvrije speelplaatsen

Afgelopen week behandelde de Oosterhoutse gemeenteraad de gezondheidsnota. Daarin spreekt het college onder meer een ambitie uit om de ruimte rondom het gemeentehuis rookvrij te maken in het komende jaar. Dat vindt D66 een goed idee, maar waarom alleen daar?

De fractie diende een motie in om deze ambitie breder te trekken, namelijk door ook roken op (openbare) speelplaatsen te verbieden. D66 vraagt het college te onderzoeken of in 2020 speeltuinen en speelplaatsen in de gemeente Oosterhout rookvrij gemaakt kunnen worden.

Hiervoor heeft D66 de volgende overwegingen:

  • Vaststaat dat (mee)roken schadelijk is voor kinderen;
  • Juist deze kwetsbare groep beschermd moet worden tegen de schadelijke gevolgen van roken;
  • Daarom ingezet wordt op het opgroeien van een rookvrije generatie;
  • Het in dit licht onbegrijpelijk is dat bij speeltuinen en speelplaatsen nog gerookt mag worden;
  • Er daarom vanaf 2022 op veel openbare plaatsen niet meer gerookt mag worden;
  • De gemeente Oosterhout terecht nu al een voorbeeldrol wil nemen richting de maatschappelijke partners om roken te ontmoedigen.