Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Turborotonde ten koste van kwetsbaren

Het college van Oosterhout heeft besloten om 1,43 miljoen euro extra uit te trekken voor de turborotonde de Bromtol. Dit is bovenop de al gereserveerde 4,25 miljoen. De afgelopen raadsvergaderingen heeft D66 aandacht gevraagd voor dit onderwerp, omdat dit project (wat ons betreft) nu niet past.

Het besluit de bromtol aan te passen is genomen in een andere tijd, toen er nog geen tekorten waren in WMO en jeugdzorg en de gemeente nog niet hoefde bezuinigen. D66 vindt dat het in de huidige situatie onverantwoord is om zoveel geld uit te geven aan het aanpassen van een rotonde. Dat geld kan ook gebruikt worden voor de WMO en zorg, bijvoorbeeld door mensen die weinig te besteden hebben mee te laten doen met de collectieve ziektekostenverzekering, waarvoor nu de inkomensgrens verhoogd wordt.

Naar nu blijkt is het oorspronkelijk vastgestelde budget onvoldoende. Het college heeft daarom besloten zelfs meer geld beschikbaar te stellen voor de bromtol.

Dat het college zelfstandig, vlak voor het zomerreces, 1,43 miljoen toevoegt aan een al absurd hoog bedrag vinden we op zijn minst onhandig en onzorgvuldig, reden om u hierop te attenderen. Dit besluit is 1 juli genomen en pas 2 weken later is de gemeenteraad hierover via een geïnformeerd, juist tijdens de zomervakantie. Gezien de politieke gevoeligheid van dit onderwerp vinden wij deze timing opvallend.

Afgelopen maanden zijn er veel bezuinigingsvoorstellen in de zorg gedaan. Daar zijn 2 lange raadsvergaderingen aan besteed. Bezuinigingen die voorlopig niet nodig zijn als we de rotonde nog een paar jaar laten zoals hij is. De noodzakelijke verbeteringen die schijnbaar nú aan de rotonde moeten gebeuren (en volgens het college ook zo’n 6 miljoen kosten) kunnen naar onze mening ook uitgesteld worden door te kiezen voor een laag asfalt extra op de spoorvorming.

Wat zou er kunnen als we de rotonde uitstellen of niet door laten gaan?

  • De inkomensgrens voor minima voor de collectieve ziektekostenverzekering hoeft niet verlaagd te worden, waardoor de 400 Oosterhouters die hier nu gebruik  van maken dit kunnen blijven doen.
  • We hoeven minder hard te bezuinigen op de WMO en jeugdzorg, zodat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.
  • Er is dan geld om ook bezig te zijn met het vernieuwen van de zorg. We kunnen ervoor zorgen dat we in de toekomst een zorgsysteem hebben dat we kunnen betalen, maar waardoor geen mensen in de kou blijven staan.

Wat ons betreft laten we deze rotonde voor wat het is. De noodzaak van een aanpassing zien wij niet en zien wij zeker nú niet. Wanneer de coalitiepartijen van mening blijven dat er iets moet gebeuren aan de rotonde, laten we dat dan doen als de gemeente haar financiën op orde heeft, niet als we bijna 6 miljoen moeten bezuinigen. Dit geld kan nu beter besteed worden.