Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 april 2019

Bijdrage Perspectiefnota Raadsvergadering

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Daarom streven wij naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen.

Dit vinden wij belangrijk, voorzitter, en dat betekent dat er wat ons betreft niet gekort wordt op alle voorzieningen die daaraan bijdragen. Dus niet bezuinigen op onderwijs, het terugbrengen van onderwijsachterstanden, niet op de re-integratie van minima en statushouders, niet op inkomensvoorzieningen of bijzondere bijstand, enzovoorts.

We vinden het belangrijk dat mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen, ook buiten hun werk. Dat mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen met elkaar en met hun woonplaats. Korten op H19, het MEK, Theek 5 of sport is wat ons betreft niet aan de orde. Hen meer geld geven overigens ook niet.

We willen dat de afstand van de gemeente tot de burger kleiner wordt, niet groter. Wat hier gebeurt gaat alle mensen aan. Met korten op het klantcontactcentrum of de informatievoorziening rond de verkiezingen gaan wij niet akkoord.

Waar zijn wat ons betreft wel andere keuzes te maken?

Allereerst: maak eindelijk eens werk van een integrale aanpak van de verschillende beleidsterreinen. We praten hier inmiddels een aantal jaren over en dit komt ongetwijfeld volgende week ook terug. Wij geloven dat dit ons op alle terreinen geld gaat opleveren! Vorige week waren we te gast bij de Floraliatuin, een mooi voorbeeld van hoe het kan.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Stop met de Bromtol, dit levert ons een incidenteel bedrag op van een aantal miljoen en het is niet te verantwoorden dat we de bromtol doorduwen ten koste van de minderheden.

Trek de toeristenbelasting gelijk met het landelijk gemiddelde en hef het toeristenfonds op. Mensen van buiten Oosterhout die gebruik maken van de voorzieningen die door Oosterhouters betaald worden, mogen daar best op die manier aan bijdragen. Dit levert ons veel op en kost de gemiddelde toerist een schijntje.

Verhoog de parkeertarieven in de stad. Bijkomend voordeel: de parkeergarage wordt beter gebruikt en wordt dan misschien rendabel. We begrijpen dat de parkeertarieven net verlaagd zijn. Beter ten halve… u snapt het.

Wij willen stimuleren dat mensen met de fiets naar de stad komen, maar vinden de fietsenstalling en fietsenkelder te duur. Zoek hier een goedkoper alternatief voor. Er zijn gemeentelijke gronden zat waar nog uitbreiding van fietsenstalling mogelijk is, bijvoorbeeld achter de Bussel, achter de kerk, tussen de bushalte en de markt, tegenover en naast surplus. Als daar fatsoenlijke fietsenrekken neergezet worden kunnen er fietsen genoeg staan.

Laat de Orts opgaan in een regionale omroep. Als we echt harde keuzes moeten gaan maken, dan vinden wij dat de meerwaarde van een lokale omroep beperkt is.

Haal niet alleen geld weg uit de voorzieningen voor de mensen in Oosterhout en de dorpen, maar kijk kritisch naar de omvang van de ambtelijke organisatie.

Maak een keus wat betreft de Pannehoef. We zien de meerwaarde voor een groep Oosterhouters, maar moet die de gemeenschap zoveel geld kosten?

Blijf kritisch en terughoudend met het toekennen van nieuwe subsidies. Doe dit alleen als zij een substantiële bijdrage leveren aan de verbinding tussen inwoners of aan de zorg voor hen.

Voorzitter, we hebben een lastig karwei voor de boeg. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Laten we zorgvuldig omgaan met de middelen die we hebben en ervoor zorgen dat Oosterhout een plek blijft die de moeite waard is.