Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 maart 2019

Wie aan de toekomst wil werken, begint vandaag

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. D66 nam in de afgelopen vier jaar, voor het eerst in de geschiedenis, deel aan het College van Gedeputeerde Staten. De Brabantse Democraten gaan de verkiezingen in met de oproep ‘Kies voor de toekomst van Brabant.’ Gedeputeerde en lijsttrekker Anne-Marie Spierings legt uit waarom hiervoor gekozen is: “D66 zet zich in voor een gezond Brabant, waar we samen bouwen aan een mooie toekomst van Brabant. Daar willen we in de komende bestuursperiode mee doorgaan.”

Gezondheid
D66 stelt gezondheid centraal. Als je gezond bent, kun je meedoen, je ontwikkelen en kun je Brabant verder brengen. Daarom zet de partij in op schone lucht, meer natuur, meer ruimte voor de fiets als alternatief voor de auto en meer ruimte om te bewegen en om te sporten. Spierings: “We zetten ons in voor een gezonde provincie waarin we toekomstgericht, grenzeloos samenwerken. Dat samenwerken doet de provincie met alle Brabantse gemeenten en in Europa.” Die samenwerking vindt bijvoorbeeld plaats op het gebied van de energietransitie en klimaatverandering. De gemeenten zijn daarbij eerste aanspreekpunt voor inwoners en belangrijke schakels bij het realiseren van de opgaven.

Energietransitie biedt kansen
Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energie besparen is daarmee geld besparen. Bovendien geeft goede isolatie meer comfort in huis en op kantoor. En energiebesparing brengt een concurrentievoordeel voor bedrijven. Alle gemeenten moeten aan de slag met verduurzaming; fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame energiebronnen. Dit betekent dat er ruimte moet worden gemaakt voor de plaatsing van bijvoorbeeld windmolens. En dat gemeenten moeten nadenken over geschikte plaatsen voor zonnevelden. Wat D66 betreft komen zonnepanelen eerst op daken en pas daarna op minder waardevolle plekken zoals stortplaatsen, braakliggende terreinen den agrarische gebieden.

Ruimte voor klimaatverandering
Groen in een gemeente biedt kansen voor inwoners om te sporten, wandelen of lekker te ontspannen. Daarnaast is een groene gemeente beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte of extreme regenbuien. Welke voorzieningen willen gemeenten in de openbare ruimte treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? D66 wil dat gemeenten daar goed over nadenken en rekening mee houden bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Spierings: “D66 loopt voorop voor een beter klimaat. Samen met ons goede onderwijs, innovatieve bedrijven en samenwerking in Europa. Op naar een betaalbare, veilige toekomst met droge voeten, schone lucht en nieuwe banen.”

Onderwijs
Samenwerking is de kracht van de Brabantse economie. Samenwerking tussen steden en dorpen, onderwijs en bedrijven en mensen onderling. D66 wil een arbeidsmarktbeleid waar het onderwijs op in kan spelen. Zodat je niet het beste onderwijs in Brabant kan genieten, maar ook hier je eerste baan vindt.

Geen grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens
Onder dit motto zijn er in de verschillende grensregio’s initiatieven opgestart om kansen te benutten op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, mobiliteit, wonen, voorzieningen en veiligheid, voor inwoners, bedrijven en instellingen. D66 wil de komende jaren meer investeren in grensoverschrijdende samenwerking. Binnen 35 km aan weerszijde van de grens met Nederland wonen ongeveer 7 miljoen mensen; Noord-Brabant moet daarom een open blik houden en goed samenwerken met andere regio’s in Europa.