Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 november 2018

Raadsvergadering 11 december

Komende raadsvergadering is op 11 december. Het gaat onder andere over aanbevelingen van de rekenkamer over gezondheidsbeleid en het sportbeleid. Heeft u hierover nog input voor ons, laat het dan weten.

Verder vraagt het college aan de raad om een bedrag beschikbaar te stellen om expertise in te huren om de omgevingswet vorm te geven. De nieuwe omgevingswet is zeer omvangrijk. Het gaat veel betekenen voor bestuur en inwoners. Inwoners krijgen meer mogelijkheden om iets te zeggen over hun eigen omgeving en bestuur moet minder regels hanteren en meer leren loslaten. Wij zijn blij met deze ontwikkeling en willen graag dat dit goed ingeregeld wordt.

Het college heeft een conceptvisie mobiliteit gepubliceerd, als u daarop wilt reageren kan dat via dit reactieformulier wat u hier kunt vinden: https://www.oosterhout.nl/inwoners/verkeer/mobiliteitsplan/.