Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 oktober 2018

Reactie op de toekomstvisie Oosterhout

Reactie van de D66-fractie op de toekomstvisie van Oosterhout, in de Raadsvergadering van 23 oktober.

Toekomstig beleid moeten we aan een visie toetsen. Wij geloven voor een groot deel in de visie die is neergezet. We zijn enthousiast over de aandacht die de thema’s duurzaamheid en circulaire economie krijgen. Ook kunnen we ons vinden in de ruimte voor natuur en de aandacht voor mobiliteit. Wel zal het een uitdaging worden ALLES voor elkaar te krijgen. Sommige zaken lijken op gespannen voet met elkaar te staan.

Meer groen en meer bouwen bijvoorbeeld. Waar stenen liggen kan geen boom groeien. Er zijn evenzogoed veel mogelijkheden om betrating en ook wijken groener en vooral hoogwaardiger groen te maken. Een bos en een bijenveld wat ons betreft liever dan een keurig gemaaid grasveldje. En als er straks keuzes gemaakt moeten worden tussen meer bouwen of meer groen, kiezen wij voor het laatste.

Tenslotte hebben we nog een vraag over de paragraaf over onderwijs. Het streven naar een gezamenlijke brugklas wordt genoemd. Dat is een behoorlijk concreet voorstel. We kunnen ons vinden in de gedachte dat er in Oosterhout een dekkend onderwijsaanbod moet blijven. We denken dat er veel winst te behalen valt als de middelbare scholen in Oosterhout meer met elkaar gaan samenwerken, zodat de kinderen in Oosterhout allemaal in een veilige omgeving dichtbij huis ook in de toekomst het onderwijs kunnen krijgen dat zij verdienen. We denken dat de gemeente de voortrekkersrol mag nemen in de ambitie om in Oosterhout onderwijs van hoog niveau aan te bieden. We zijn verrast door het streven naar een gezamenlijke brugklas. Waar komt dat vandaan? En welk probleem lost het op?

Marleen Hemmer