Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 september 2018

Raadsvergadering 25-09-2018 – Bijdrage starters- duurzaamheids- en blijverslening

Voorzitter,

Het is prachtig dat de gemeente Oosterhout een aantal mogelijkheden kent om burgers te ondersteunen: bij het kopen van een huis, het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing of met het nemen van maatregelen die helpen een woning toekomstbestendig te maken. D66 vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden blijven, sterker nog: wat ons betreft worden ze uitgebreid. Ze kosten ons geen geld (het gaat immers om een lening), maar stimuleert wel gewenst gedrag. Hoe mooi wil je het hebben!

Neem nou de duurzaamheidslening. Die voorziet duidelijk in een behoefte in onze gemeente. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt en het beschikbare budget voldoet eigenlijk niet voor het aantal aanvragen. De regeling is misschien wel té succesvol. Vandaar wellicht, dat het college voorstelt die te beperken tot enkel isolerende maatregelen. Woningisolatie levert de meeste besparing op, zowel voor het milieu, als voor de portemonnee, doordat het verbruik van gas niet wordt teruggedrongen door zonnepanelen te gebruiken. De gedachtegang dat de inwoners van Oosterhout gestimuleerd moeten worden isolerende maatregelen te nemen, kunnen wij dan ook volgen. Dat daarmee de mogelijkheid stopt om voor energieopwekkende maatregelen een lening af te kunnen sluiten, vinden we echter doodzonde. Ook het nemen van energiebesparende maatregelen is gedrag wat we moeten blijven stimuleren. Als dan blijkt dat bijna de hele pot met geld opgaat aan de aanschaf van zonnepanelen, dan moet de pot dus groter. Om toch te stimuleren dat mensen ook isolerende maatregelen nemen, kunnen vervolgens aan de aanschaf van energieopwekkende maatregelen, zoals zonnepanelen, eisen gesteld worden aan de isolatie. Daarnaast moet ook het gasloos maken van een woning vallen onder de duurzaamheidslening. Onze visie is daarom: stimuleer het nemen van isolerende maatregelen, maar maak het nog altijd mogelijk schone energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Maak de pot met geld groter, als daar niet voldoende budget voor is. Zonde om het enthousiasme van de Oosterhoutse inwoners in te perken!

De blijverslening dan, die heeft wat D66 betreft nog altijd bestaansrecht. Deze lening geeft bewoners de mogelijkheid tot het treffen van aanpassingen in hun woning, waardoor zij langer in huis kunnen blijven wonen. Dat is in lijn met de ontwikkelingen in het sociaal domein en daarom, zo vinden wij, nog altijd wenselijk. Dat weinig inwoners van Oosterhout gebruik maken van deze lening, kan van alles betekenen. Is er geen behoefte aan deze mogelijkheid, of weten onze burgers er gewoon niet van? Er is op verschillende manieren aandacht gegeven aan deze lening, maar wij vragen ons af of de doelgroep is bereikt. Wij zien nog steeds de meerwaarde van deze mogelijkheid en vrezen dat er met dit voorstel van het college gekozen wordt voor de makkelijke weg. Weg met de lening, in plaats van nog meer stimuleren dat die daadwerkelijk gebruikt gaat worden. We roepen het college daarom op de lening niet af te schaffen, maar te zoeken naar nieuwe, betere manieren om deze doelgroep te bereiken.

Wel krijgt het college wat ons betreft meer flexibiliteit. De kans om de budgetten vrijer te besteden, doordat de schotten tussen de drie leningtypes verdwijnen. Als er inderdaad maar weinig gebruik wordt gemaakt van de blijverslening en de pot voor de duurzaamheidslening is, zelfs na de aanzienlijke verhoging die wij voorstaan, nog niet toereikend, laat het geld dan niet op de plank liggen. Maar leg jezelf wel de druk op het geld daarvoor uit te lenen, waarvoor het bedoeld is. Door de belofte te doen te zoeken naar manieren waarop de blijverslening wél gebruikt gaat worden.

Dank u wel.