Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Raadsvergadering juli

We zitten in het zomerreces, maar hierbij nog wel even resumé de punten die besproken zijn in de laatste raadsvergadering:

Bestemmingsplan Zwaaikom

Er gaat eindelijk gebouwd worden op het eiland. De plannen hebben 25 jaar nodig gehad om dit punt te bereiken maar het is gelukt. Wij hadden vragen gesteld over het gebruik van het water en vanuit de VVD kwam zelfs een voorstel voor een strand. De wethouder reageerde dat zij bezig zijn met plannen voor actief recreatief gebruik van het water. Insprekers waren niet blij met de flat die er komt. We hebben gekeken in hoeverre dit bekend was bij de bouw van hun huis en dit was al bekend. Zij hoopten alleen dat dit nooit zou gebeuren en waren daarom erg teleurgesteld. Ook hadden zij vragen over de verkeersveiligheid tijdens de bouw. We hebben ons laten verzekeren door de ambtenaar dat hier op gelet gaat worden.


Jaarrekening

We maken ons zorgen over de financiële situatie van de gemeente. Vooral Jeugdzorg zorgt voor enorme tekorten (oplopend tot 5 miljoen per jaar). Er worden weinig structurele oplossingen gezocht en veel korte termijn oplossingen. Daarnaast zijn er een aantal zaken al te lang niet op orde die vanuit de samenwerking met de omliggende gemeenten geregeld zijn. Wij hebben gepleit voor een integraal beleid wonen-veiligheid-zorg-inkomen en onderwijs. Dat is volgens ons de enige manier om tot structurele oplossingen te komen. Als voorbeeld gaven wij een jongere die in een instelling € 100.000 per jaar kost en 2 jaar op een huis moet wachten. Als er afgesproken was met Thuisvester dat hij vanaf zijn 16deingeschreven stond was dit wellicht niet nodig geweest. De wethouder heeft toegezegd hier samen met de portefeuillehouders vanuit de raad over te brainstormen.

Snelfietsroute Breda Tilburg

Wij zijn blij met de aanleg van deze snelfietsroute. Het voorstel ging over het stuk dat door Dorst gaat en waar wij als Oosterhout over gaan. Financieel wordt het plan vooral vanuit de provincie gedekt.

Onderzoek burgemeester

Er is een onderzoek geweest naar hoe zaken rondom de burgemeester verlopen zijn, wat er mis ging en wat we ervan kunnen leren. Formele onderzoeken kosten helaas veel geld maar we zijn tevreden wat het onderzoek opgeleverd heeft. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad niet de formele rol heeft het gedrag van de burgemeester te controleren, maar wel een aantal processen zorgvuldiger had moeten vormgeven. Ook blijkt dat de burgemeester niet de hele dag dronken door het gemeentehuis liep. Dat er (gelukkig!) geen sprake is van een angstcultuur en dat veel mensen vooral op de hoogte waren van roddels uit de 2de of 3de hand. Handelingsverlegenheid wordt vaak genoemd als reden voor het falen van de betrokkenen. We hebben veel aanbevelingen gekregen en er worden door dit onderzoek vele zaken verbeterd waaronder:

  • Klankbordgesprekken burgemeester worden professioneler vormgegeven.
  • Er komt een aanwijzing hoe te handelen in dergelijke situaties en welke rol wie heeft, wie aan wie rapporteert en vooral wat je als individu kan doen bij dergelijke geruchten.
  • Er wordt een duidelijk omschrijving gegeven van de rol van de Commissaris van de Koning in dergelijke voorvallen.