Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 juni 2018

Bijdrage Rob Schuurmans over de profielschets burgemeester

Voorzitter,

Mens zijn en toch burgemeester. Dat is de reactie van één van de burgers van Oosterhout op de vraag wat voor burgemeester we zoeken. Mens en toch burgemeester, er lijkt geen sprake te zijn van een tegenstelling en toch liggen die woorden blijkbaar niet automatisch in elkaars verlengde. Een ander noemde: “de burgemeester moet als een vader voor zijn stad zijn”. Het tekent waar Oosterhout op dit moment behoefte aan heeft: een burgemeester die tussen de mensen staat en voor samenhang zorgt. Eentje die vertrouwen wekt.

De burgemeester is het gezicht van Oosterhout, naar buiten en naar binnen toe. De burgers van Oosterhout laten weten een zichtbaar gezicht te willen en wij sluiten ons daar van harte bij aan. Onze stad heeft behoefte aan een burgemeester die zich laat zien en belangstelling toont. Die makkelijk contact legt en open staat voor de mensen in de stad en de dorpen. We zoeken een burgemeester die zich laat zien. Bij het parkfeest of op koningsdag, of op een doodgewone zaterdag. Een betrokken burgemeester, bij lief en bij leed. Een burgemeester die een verbindende factor is: in de stad en de dorpen, in de raad en in het college en tussen deze groepen onderling.

 

Onze burgemeester vindt samenwerking en gezamenlijkheid belangrijk en creëert ruimte voor ambities. Dat gebeurt vanuit het geloof in de eigen kracht van mensen. In de gemeente heeft de burgemeester de regie, zorgt voor planning en structuur en ziet erop toe dat iedereen zich houdt aan de regels van het spel. D66 vindt het daarnaast belangrijk dat de verschillen tussen coalitie en oppositie kleiner worden. Met de grote opgaven die ons te wachten staan is er geen ruimte voor ‘wij’ en ‘zij’, we zullen het samen moeten doen. De burgemeester moet meedenken over en sturing geven aan het overbruggen van tegenstellingen zodat de politiek constructief wordt en blijft. De burgemeester moet zich ervoor inzetten het vertrouwen van de burger in de politiek te versterken. Door het goede voorbeeld te geven, door voor te leven.

We zoeken een burgemeester die het verschil kan maken als het gaat om veiligheid, een belangrijk thema, zeker in Brabant. Die durft te handelen om de openbare orde te handhaven, duidelijke en daadkrachtig. Iemand bij wie onze veiligheid in goede handen is en die een rol speelt in het terugdringen van de criminaliteit in Brabant.

Voorzitter, we zoeken een octopus, een duizendpoot.

Een verbinder en een bestuurder. Een integer mens, één die vertrouwen wekt. Een zichtbaar gezicht, een luisterend oor. Empathisch, betrokken, open en eerlijk. Maar ook duidelijk, daadkrachtig en ambitieus.

Op het ene moment voorzitter van het College of de Raad, terwijl op het andere moment inlevingsvermogen wordt verwacht als een aangrijpend incident plaatsvindt. Een burgemeester die zijn rol niet vormgeeft vanuit formaliteit, maar vanuit gezag en vertrouwen.

 

Voorzitter, misschien zijn we te ambitieus. Wij denken van niet. We hebben er zin in om samen met de nieuwe burgemeester Oosterhout elke dag een beetje beter te maken. Wij kijken uit naar de samenwerking!