Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

Reactie D66 op bestuursakkoord Oosterhout

bestuursakkoord oosterhout

Fractievoorzitter Marleen Hemmer in de raadszaal over het vorige week gepubliceerd bestuursakkoord:

Wij hadden wat meer ambitie en lef van u verwacht die de titel “Samen op weg” waarmaakt en hopen dat u die in de uitwerking alsnog laat zien, door bijvoorbeeld gezamenlijk met onze gemeenteraad en belangrijke partners op deze belangrijke dossiers een visie en meerjarenplan op te maken. Wat dat betreft hebben we meteen een vraag: in hoeverre zijn de mensen die zich elke dag inzetten voor de Pannehoef en het MEK gehoord voordat u uw balletje opgooide over het verplaatsen van beide organisaties?

Wij zijn blij te zien dat het bestuursakkoord stappen zet om meer ruimte te bieden aan raad,  inwoners en maatschappelijke partners bij het nemen van besluiten. Echte besluiten worden immers niet genomen in dit akkoord. Er wordt ‘onderzocht’ en ‘verkend’. Daar zijn wij tevreden over.

Wat ons wel verbaast is waarom er dan toch een document van 32 pagina’s ligt. U heeft die ruimte vooral gebruikt om een globale visie op zaken te benoemen, een nogal behoudende helaas. Een aantal zaken willen wij  even aanstippen en we hebben nog een paar vragen.

Allereerst, u geeft aan duurzaamheid heel erg belangrijk te vinden. Daar zijn we blij mee want we hebben nog flink wat stappen te zetten hierin. Is het uw streven om aan de raad informatie te geven van de mogelijkheden en gezamenlijk te komen tot een voorstel nadat we met elkaar besproken hebben wat we voor Oosterhout willen? Heeft u zelf al gedachten over welke kant u op wil met duurzaamheid als het gaat om de concrete uitwerking? Kunt u aangeven op welke termijn, of liever nog, welke datum, wij hierover met elkaar in gesprek raken? Wat ons betreft is er op dit belangrijke dossier geen tijd te verliezen.

Verder geeft u nogal een conservatieve, eigenlijk ouderwetse visie op de onderwerpen sociaal domeinen de manier waarop u inwoners meeneemt in voor hen belangrijke dossiers, bijvoorbeeld via het ‘Right to Challenge’.

In het sociaal domein is ons niet echt duidelijk wat u nu anders wil doen dan voorheen. De oplossingen die u noemt zijn vooral kostengedreven. De winst is te halen in een visie op het geheel in plaats van een visie op onderdelen tegen elkaar aanhouden. Hier zijn al voorbeelden genoeg van andere gemeenten, die op deze manier werken. Wordt het niet tijd om meer informatie hierover op te halen en te leren van andere gemeenten? Om vervolgens onze eigen koers te varen en de zorg en ondersteuning te transformeren? Het sociaal domein maar ook andere domeinen wordt in het akkoord nog steeds aangevlogen vanuit de verschillende beleidsterreinen zelf in plaats van het veel meer integraal te zien.

Dan de betrokkenheid van burgers bij het bestuur. Waar wethouder Willemsen vorig jaar nog enthousiast aan de gang wilde met het overdragen van verantwoordelijkheid aan burgers, geeft u nu aan de landelijke trend te willen volgen. De ambitie beperkt zich tot het niveau van informeren terwijl overal in het land gemeenten voorop lopen met initiatieven en niet pas volgen als anderen iets doen. De Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans stelt dat we niet in een tijd van verandering leven, maar in een verandering van tijden. Overal zien we voorbeelden van burgers die zelf willen organiseren en van de overheid alleen hulp daarbij nodig hebben. Denk aan initiatieven als Oosterhout Nieuwe Energie. Afwachten is geen optie, daardoor wordt het vertrouwen van de burgers in de politiek alleen maar kleiner. Het wordt hoog tijd dat er iets verandert. Right to Challenge is bij uitstek een manier om te experimenteren met deze nieuwe manier van betrokkenheid. Een grote betrokkenheid van burgers en organisaties zal ook in Oosterhout nodig zijn om ons voor te bereiden op wat de omgevingswet van ons vraagt. Dat juist deze partijen (waarvan er van één van hen toch in elk geval gezegd kan worden dat die middenin de samenleving zegt te staan) maar weinig ambitie hebben de burgers meer te betrekken stelt ons teleur.

Samenvattend

Voor ons waren er geen 32 pagina’s nodig om aan te geven dat de gemeenteraad ruimte krijgt om de komende jaren beleid vorm te gaan geven, maar we zijn blij dat deze weg is ingeslagen.

Inhoudelijk hopen we dat er in de praktijk door het college meer lef gaat tonen om belangrijke besluiten voor de toekomst van Oosterhout op een betere en andere manier vorm te geven. Bij een coalitieakkoord dat de ambitie heeft om de komende vier jaar de blik op Oosterhout 2030 te richten, verwachten wij veel. Duurzaamheid, een integrale visie op het sociaal domein en een grotere betrokkenheid van de burgers bij de besluitvorming zijn daarin voor ons belangrijke onderwerpen. U mag van ons verwachten dat we constructief maar kritisch meekijken de komende vier jaar. Geen conservatieve houding wat ons betreft maar een vooruitstrevende!