Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018

Reactie D66 op vertrek burgemeester

Zoals u weet, heeft burgemeester Huisman vorige week zijn ontslag ingediend. Aanleiding daarvoor was overmatig alcoholgebruik en meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de burgemeester. D66 Oosterhout betreurt erg wat er gebeurd is en spreekt haar bewondering uit voor de vrouwen die de moed hebben gehad om melding te maken van wat zij hebben meegemaakt. Dat is in alle omstandigheden een moeilijk besluit en zeker als het de burgemeester van onze stad betreft.

D66 heeft tot nu toe geen reactie gegeven, omdat wij inhoudelijk niks méér wisten van de gehele situatie dan hetgeen de burgemeester daarover zelf in zijn verklaring heeft gemeld. Omdat het om een erg delicate kwestie gaat, is het belangrijk om eerst goed te weten waar het over gaat en dan pas inhoudelijk een mening te geven, in plaats van je mee te laten slepen in vragen van de pers.

Wij vinden het heel erg wat er gebeurd is en leven mee met de mensen die zich onveilig hebben gevoeld. Komende tijd wordt onderzocht of mensen zich veilig genoeg voelen binnen de gemeentelijke organisatie om melding van dit soort zaken te maken. Belangrijk is dat er een klimaat is, of komt, waarin mensen zich veilig genoeg voelen om hierover te spreken en misdragingen te melden. Daarbij geldt natuurlijk dat je mensen nooit kan dwingen om meldingen te doen of verklaringen af te leggen, maar dat neemt niet weg dat we er als Gemeente Oosterhout alles aan moeten doen om die vertrouwelijkheid en veiligheid voor mensen te creëren. Vooral als er sprake is van hiërarchische verhoudingen, is het voor veel mensen moeilijk om hun mond open te doen en vrijuit te spreken. Reden te meer om in ieder geval te checken of alle voorwaarden aanwezig zijn om dat wel te kunnen doen, of er voor te zorgen dat die voorwaarden geschapen of verbeterd worden, als mocht blijken dat die er nu onvoldoende zouden zijn.
Wij hebben nooit redenen gehad om aan te nemen dat er op dat gebied iets mis zou zijn bij de Gemeente Oosterhout, maar wij hebben vanavond wel geconstateerd dat de meldingen niet eerder bij een vertrouwenspersoon binnen of buiten de gemeente zijn gedaan. Reden voor D66 om dit onderwerp kritisch te volgen.
Tot slot staan we stil bij het ernstige feit dat de burgemeester inderdaad dronken was tijdens zijn piketdienst op 20 december. Dit is vanavond bevestigd. Voor D66 Oosterhout is dit onvoorstelbaar en onverteerbaar. Als de veiligheid van de stad in je handen ligt, kan het niet zo zijn dat je daar op die manier mee omgaat.
D66 Oosterhout denkt dat de enige logische conclusie is: dit gedrag is een burgemeester onwaardig en kan alleen leiden tot het vertrek van de burgemeester, een conclusie die hij zelf al getrokken had.