Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

Er is een regeerakkoord!

We zijn eruit! Alle fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben ingestemd met het regeerakkoord. D66 kiest voor samenwerking om Nederland vooruit te brengen.

Fractievoorzitter Alexander Pechtold: “Ons land staat voor grote uitdagingen. De tijd voor oplossingen, voor nieuwe perspectieven, is nú. D66 kiest ervoor juist nu op het speelveld te staan. We hebben de afgelopen maanden keuzes gemaakt. Keuzes voor vandaag en vooral keuzes voor morgen. Keuzes die iedere Nederlander vooruit helpen. We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. We zijn tot een akkoord gekomen waarin alle Nederlanders zich kunnen herkennen. Het regeerakkoord is realistisch, verbindend, hervormend, én ambitieus.”

D66 heeft in het regeerakkoord onder andere het volgende voor elkaar gekregen:

  • We zorgen voor kansen voor iedereen, onder andere door de grootste investering in onderwijs, onderzoek en innovatie in jaren. Alle inkomensgroepen gaan er bovendien op vooruit door de maatregelen van dit kabinet.
  • Het is het groenste regeerakkoord ooit, we halen de klimaatdoelen van Parijs en sluiten de kolencentrales.
  • We voeren ambitieuze hervormingen door in het belasting- en pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en de woningmarkt.
  • Nederland wil koploper zijn in de Europese Unie. We werken in Europa samen op grote uitdagingen als klimaat & energie, migratie en veiligheid.
  • We zetten progressieve stappen vooruit: we gaan experimenteren met de regulering van wietteelt en versterken LHBTI-rechten.

Meer informatie, zie: https://d66.nl/akkoord/