Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juni 2017

Extra Algemene AfdelingsVergadering op 7 juni 2017

Een externe Lijst Advies Commissie (LAC) heeft  advies aan de leden uitgebracht over de volgens hen te verkiezen lijsttrekker. De LAC heeft een uitgebreide en zeer zorgvuldige procedure gevolgd voordat zij tot een (unaniem) advies zijn gekomen. De kandidaten zijn door Marcelle Hendrickx geïnformeerd over de inhoud van dit advies. Tevens is er telefonisch een toelichting gegeven op de overwegingen van de commissie naar aanleiding van de gesprekken over hun kandidatuur. De kandidaten hebben de gelegenheid gehad zich te beraden op hun kandidatuur. Alle kandidaten hebben zich vervolgens verkiesbaar gesteld.

Op 11 juni a.s. ontvangen de leden van D66 Oosterhout het kandidatenboek en de link voor e-voting. Via e-voting kan er worden gestemd van maandag 12 t/m zondag 25 juni. Op dinsdag 27 juni worden de kandidaten geïnformeerd over de uitslag, waarna deze op woensdag 28 juni aan de leden en de media bekend wordt gemaakt.

Voorafgaande aan deze procedure is er eerst nog een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op woensdag 7 juni. Daarin zal uitleg worden gegeven over de ontstane situatie en over de kandidatuur voor lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.