Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 april 2015

Nieuwsbrief D66 Oosterhout 25 april 2015

Beste leden,

Zoals vorige maand aangegeven zoeken wij verbinding met andere mensen uit de samenleving. Wij kunnen geen input leveren zonder u. Graag horen we van u waar u tegenaan loopt in Oosterhout, wat u graag zou willen of hoe we u mogelijk kunnen helpen.

Onze inloopmomenten (waaronder vanmiddag) in de Kloek zijn een laagdrempelige manier om ons te spreken. U bent van harte welkom van 16.00-17.00 zaterdag 25 april, in de Kloek dus. Het eerste drankje krijgt u van ons.

Met vriendelijke groeten,

Namens D66 Fractie,

 • Maarten Velds,
 • Geeta Nanda-Mangon,
 • Marleen Hemmer

Bericht van de fractie

Maar liefst 2 avonden raadsvergadering deze week. Een startnotitie over de intergemeentelijke samenwerkingen, de N629 tussen Oosterhout en Dongen en de subsidie aanvraag van de Oosterhoutse golfbaan waren de hoofdonderwerpen.

Samenwerkingen tussen gemeenten (opiniërend)

Rondom intergemeentelijke samenwerkingen hebben we het college meegegeven vooral goed te bedenken waarom je met welke gemeenten wil samenwerken. Dat doelen heel duidelijk en haalbaar geformuleerd moeten zijn en dat de samenwerking nooit zichzelf in stand moet houden. We werken als gemeente Oosterhout in diverse vormen samen met andere gemeenten. Het is belangrijk dat deze samenwerkingen inzichtelijk zijn en blijven en vooral duidelijk is wat zij doen.

N629 (opiniërend)

De provinciale weg van Dongen naar Oosterhout staat al sinds de jaren negentig op de agenda. Nu wil de provincie 4 varianten laten onderzoeken D66 heeft daar met andere partijen zoals VVD en Gemeentebelangen al voor een variant gekozen, waarbij bedrijventerrein Everdenberg het beste ontsloten wordt. Wel vinden we samen dat de verbinding met Oosteind in de plannen verbeterd moet worden vooral met het oog op fietsverkeer. Eerst wordt er nu een Milieu Effect Rapportage gemaakt, dan volgt de definitieve keuze. De provincie wil in 2017 beginnen met de aanleg, maar heeft de gronden nog niet in bezit. Dus dat zal nog wel wat langer gaan duren. Via de link hieronder kunt u nog wat meer lezen.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/nog-veel-kritiek-op-plan-reconstructie-n629-tussen-oosterhout-en-dongen-1.4874325

Subsidieaanvraag OGC (besluitvormend)

Aan de gemeenteraad is een subsidieverstrekking gevraagd voor de uitbreiding van de Oosterhoutse Golf Club. Deze subsidie was erop geënt om de natuur een boost te geven op het gebied waar de OGC wil gaan uitbreiden. Het grootste deel van deze investering betaald de OGC zelf en voor de gemeente Oosterhout werd een bijdrage van € 100.000,- gevraagd. De raad werd op het verkeerde been gebracht omdat de subsidie in het kader van milieu aangevraagd werd en het hier heel duidelijk om een sportaccommodatie ging. Er werden geen woorden geweid aan deze verwarring. In de toelichting van dhr Dirven, voorzitter van de OGC, werd vooral duidelijk waarom het de golfbaan belangrijk is voor Oosterhout maar niet waarom de natuur er beter van werd. Dat was de reden voor D66 om aan te dringen op een nieuw stuk waarin dit beter omschreven werd. Helaas was de raad het niet eens met dit voorstel en waren we genoodzaakt tegen te stemmen. Het voorstel werd van de tafel geveegd met 23 stemmen tegen en 7 voor.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/gemeenteraad-oosterhoutse-golf-club-krijgt-geen-ton-voor-uitbreidingsplannen-1.4875363

Agenda

 • zaterdag 25 april 16.00 Kloek
 • 28 april informatieavond, raadszaal vrije inloop
 • 29 april 20.00 fractievergadering
 • 20 mei fractievergadering
 • 26 mei raadsvergadering

U bent natuurlijk van harte welkom om eens te komen bij 1 van bovenstaande activiteiten

Vacatures

 • Leden Steunfractie
 • Algemene bestuursleden

Vragen

Voor vragen over de nieuwsbrief kunt u terecht bij Marleen Hemmer.

Contact

 • Voorzitter Sjon Stout: sjon.stout@casema.nl
 • Secretariaat Johan Datema: jghdatema@hotmail.com: 06 – 2855 7385
 • Fractievoorzitter Maarten Velds: mfvelds@hetnet.nl
 • Raadslid Geeta Nanda-Mangon: gmangon@hotmail.nl
 • Raadslid Marleen Hemmer: marleenhemmer@hotmail.com
 • Lid steunfractie Maarten Hooijmaijers: maarten.hooijmaijers@casema.nl